Bedrijfssport?

Het woord zegt het zelf, het gaat om sport die wordt beoefend in of met het bedrijf, met de collega’s dus. Bedrijfssport is dus niet 1 sporttak, maar alle bewegingsvormen, alle sporttakken die op de werkvloer kunnen worden georganiseerd en binnen het bereik van de werknemers vallen. Het kan dus zowel gaan om bv. een volleybalmatch, als om een uurtje petanque of yoga al of niet in eigen of afgehuurde sportinfrastructuur.


Zit er in jou geen nieuwe Messi of Federer, m.a.w. ben je niet echt sportief aangelegd, niet getreurd. Ook de niet-sporter komt aan zijn trekken door bv. mee te doen aan laagdrempelige activiteiten zoals een stappencompetitie, een voettocht. Alle activiteiten worden ofwel door het bedrijf zelf georganiseerd, ofwel neemt het bedrijf deel aan door BBO en/of FROS MULTISPORT VLAANDEREN en/of een ander bedrijf georganiseerde manifestaties. Heel veel bedrijven houden het niet enkel bij sport in de echte zin van het woord, maar bieden ook ontspannende activiteiten aan zoals een quiz, een museumbezoek, een citytrip. met andere woorden, bedrijfssport is een heel ruim begrip en kan door elk bedrijf op zijn eigen manier worden ingevuld. BBO en FROS bieden een gestructureerd kader aan waarbinnen elk aangesloten bedrijf vrij kan manoeuvreren.

Doelpubliek

De werknemers van een bedrijf, bank, universiteit, overheidsinstelling, enz., jong en oud, dik en dun, gekleurd of niet, getalenteerd of niet, nog steeds aan het werk of gepensioneerd.

Doelstellingen

  1. De werknemers van een bedrijf aanzetten tot bewegen, tot sporten met de bedoeling dat ze zich beter in hun vel gaan voelen.
  2. Een wijd spectrum van bedrijfssportevents aanbieden.
  3. Bedrijfssport, beweging en gezondheid promoten.
  4. Het recreatieve karakter van bedrijfssport beklemtonen.

Waarden

  1. Sportiviteit
  2. Collegialiteit
  3. Gezondheid
  4. Welzijn
  5. Gelijkheid

Ontstaan

BBO werd opgericht begin de jaren 80 met de bedoeling zoveel mogelijk werknemers aan het sporten te krijgen. Het vormde samen met gelijkaardige gewestelijke organisaties in Antwerpen, de Kempen, Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Mechelen en Vlaams-Brabant de overkoepelende organisatie Vlaamse Liga voor Bedrijfssport.

Het huidige bestuur

Vandaag wordt BBO geleid door een triumviraat bestaande uit voorzitter Guy De Grauwe, ondervoorzitter Patrick De Mazière en secretaris Joris Daelman.

Deze laatste is tevens organisator van de avondzaalvoetbalcompetitie, terwijl Patrick Renglet de middagzaalvoetbalcompetitie in goede banen leidt. Lut Gielen en Patrick De Mazière staan in voor de volleybalcompetitie.

Contactgegevens

Guy De Grauwe – 0476 55 36 49 – secri@bbo-bedrijfssport.be

Patrick De Mazière – 0476 99 37 43 – secri@bbo-bedrijfssport.be

Joris Daelman – 0468 10 91 55 – secri@bbo-bedrijfssport.be