FROS Multisport Vlaanderen

In januari 2017 viel het doek over de Vlaamse Liga voor Bedrijfssport (overkoepelende organisatie waartoe BBO behoorde). Om tegemoet te komen aan het sportdecreet van de Vlaamse Regering drong een fusie zich immers op. Na rijp beraad besloot VLB samen te gaan met FROS, een van de grootste sportfederaties in Vlaanderen.

De nieuwe benaming luidt FROS MULTISPORT VLAANDEREN. De Bedrijfssport neemt in de nieuwe organisatie een belangrijke plaats in en zal in de komende jaren nog verder worden uitgebouwd.

Die fusie had echter geen ingrijpende invloed op de werking van BBO. Alles bleef immers bij het oude. Of toch niet. Het aanbod aan sportactiviteiten en events waar de BBO-leden nu gebruik kunnen van maken is gevoelig uitgebreid is. Surf gerust naar de website van FROS als je er meer wilt over vernemen.